Category Archive: กีฬา

Nov 09

BEOGAMING : กีฬาส่งเสริมทางด้านมิตรภาพได้อย่างไร

ฬาส่งเสริมทางด้านมิตรภาพได้อย่างไร วันนี้เรามาดูกัน BEOGAMING : คำว่า มิตรภาพ มีความหมายมากมายหลายล้านคำ ที่รวมอยู่ในประโยคเดียว ซึ่งเป็นสิ่งสวยงามที่อยู่คู่กับโลกของเรามาอย่างช้านาน ไม่ว่าจะเป็นการอยู่ร่วมกัน ของมนุษย์ สัตว์ หรือธรรมชาติ ที่ต่างก็ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกัน จนกลายมาเป็น มิตรภาพ ดีที่นั้นเอง ถึงแม้ปัจจุบันในบางมุมของโลกจะเต็มไปด้วยปัญหาความขัดแย้ง แต่มิตรภาพบนโลกยังสามารถสร้างขึ้นได้ด้วยการมองหากิจกรรมที่จะสามารถส่งเสริมความสามัคคีของคนในชาติเอง และประเทศต่าง ๆ ทั่วโลก ซึ่งกีฬานี่เองก็คือตัวช่วยหลักสำคัญ ของการเสริมสร้างมิตรภาพดังกล่าว BEOGAMING : ถึงแม้กีฬาจะถูกจัดขึ้นเพื่อทำการแข่งขัน สำหรับเซาะหาผู้แพ้-ชนะ และเกิดการแบ่งพรรคแบ่งฝ่ายเป็นฝั่ง ๆ ให้เห็นกันอย่างชัดเจนก็ตาม ซึ่งหากเรามองในทางกลับกัน การแข่งขันกีฬานี่แหละที่เป็นกิจกรรมทำให้เพื่อนมนุษย์เกิดความสามัคคีได้อย่างไม่น่าเชื่อ และเชื่อหรือไม่ว่าการแข่งขันกีฬาประเภททีมนั้น จะสามารถสร้างความเชื่อมั่นและความสนุกสนานให้กับผู้รับชมและกองเชียร์ได้เป็นอย่างมาก ซึ่งนี่คือเหตุผลในการเสริมสร้างมิตรภาพที่ดีต่อกัน โดยเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดและเห็นผลได้อย่างชัดเจนที่สุด นอกจากนั้นกีฬายังสามารถใช้เป็นเครื่องมือของการสร้างความสัมพันธ์สำหรับบุคคลภายในองค์กรนั้น ๆ สร้างความสัมพันธ์ระดับชาติ ระดับประเทศ หรือในระดับโลกเลยทีเดียว โดยผู้เข้าแข่งขันกลับไม่ได้เห็นแก่การแบ่งพรรคแบ่งพวก เฉกเล่นกับการทำสงคราม หรือเกิดการทะเลาะน้อยครั้งมาก นั้นยิ่งทำให้แน่ใจว่ากีฬาสามารถใช้สร้างมิตรภาพที่ดีงามได้อย่างไม่น่าเชื่อ ทว่า กีฬา แม้จะเต็มเปี่ยมไปด้วยรูปแบบการเล่นของ กฎ กติกาต่าง ๆ อย่างเข้มงวด ซ้ำกีฬายังเป็นกิจกรรมที่สร้างขึ้นมาเพื่อเซาะหาความเป็นเลิศทางด้านกีฬา แต่นั้นก็ไม่ได้ทำให้ความรู้สึกของผู้ที่ได้เข้ามาสัมผัสกับกีฬามีความรู้สึกที่ติดลบ …

Continue reading »